In dit eeste blogbericht brengen we u graag op de hoogte van de stappen die gezet zijn in de overname van onze peutergroep door Elorah.

Het voornemen van Elorah is om de peutergroep over te nemen per 1-1-2025. Vanaf dat moment zijn peuters in de leeftijd van 2 – 4 jaar welkom. Minimale aanwezigheid op de peutergroep is 2 dagdelen.

Elorah gaat het peuterlokaal van de Willem Teellinckschool gebruiken en deze naar eigen inzicht inrichten.

Juf Verwoert zal aan de peutergroep verbonden blijven, ook na overname door Elorah.