MR Willem Teellinckschool

voor basisonderwijs

Schoolgids bekijken

MR Willem Teellinckschool

Het bestuur van de Willem Teellinckschool te Achterberg heeft op basis van de Wet Meddenzeggenschap Scholen de verplichting een medezeggenschapsraad in te richten. Dit is vastgelegd in het Medezeggenschapstatuut zoals dit, met instemming van twee derde deel van de MR, is vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 december 2013.

Contact met de MR? Mail naar mr@willemteellinckschool.nl 

Diverse documentenom te downloaden

Er zijn diverse soorten documenten die vereist zijn om te publiceren op de website.

Dhr. J. van Dijk

Voorzitter MR

oudergeleding

Dhr. P. Keijzer

Lid MR

personeelsgeleding

Dhr. L. Valk

Lid MR

oudergeleding

Mw. M. van Laar

Lid MR

personeelsgeleding

NotulenMR

De (geanonimiseerde) notulen kunt u hieronder inzien.

Notulen 16-04-2024

Notulen 6-2-2024

Notulen 28-11-2023

Notulen 3-10-2023

Notulen 09-02-2023