U WILT UW KIND AANMELDEN BIJ DE WILLEM TEELLINCKSCHOOL

Daar zijn we blij mee! We nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek op school.

Stap 1: Kennismakingsgesprek

U kunt het onderstaande formulier invullen en dan nemen wij contact met u op om een kennismakingsafspraak te maken.

Stap 2: Aanmelding

Na het kennismakingsgesprek wordt u gevraagd om een aanmeldformulier in te vullen en enkele documenten retour te zenden naar school:

  • De identiteitsverklaring
  • Een kopie van de ID kaart/zorgpas of een uittreksel van de geboorteakte van uw kind

De link naar het aanmeldformulier en de identiteitsverklaring ontvangt u na het gesprek per mail.

Stap 3: Toelating

Zodra deze stappen zijn afgerond nemen wij contact met u op over de toelating door het bestuur van de school.

Meer informatie

Veel informatie over de aanmelding en de eerste schooldag kunt u vinden bij veelgestelde vragen. Bel ons op (0317) 614 388 of loop gerust eens binnen.

Formulier aanvragen kennismakingsgesprek

Veelgestelde vragen

Mijn kind wordt 4 jaar, vanaf wanneer mag mijn kind naar school?

Als uw kind tussen 1 oktober en 31 december 4 jaar wordt, start uw kind na de zomervakantie in groep 0. Wordt uw kind tussen 1 januari en 30 september 4 jaar? Dan start uw kind na de kerstvakantie in groep 0. Na de zomervakantie starten deze kinderen allemaal in groep 1. 

  • Heeft uw kind een VVE-indicatie, dan kan het moment van starten in groep 0 afwijkend zijn. We vragen u bij school te melden dat uw kind een VVE-indicatie heeft. Wij gaan dan met u in overleg over de start van uw kind in groep 0. Kinderen met een VVE-indicatie zijn welkom in groep 0 van 2,5 jaar. 

In groep 0 mag uw kind 4 dagdelen naar school.

  • De groep van september gaat naar school op maandagmorgen, dinsdagmorgen, donderdagmorgen en vrijdagmorgen.
  • De groep van januari gaat naar school op maandagmiddag, dinsdagmiddag, woensdagmorgen en donderdagmiddag. 

Zijn er momenten waarop mijn kind mag komen wennen voordat het vier jaar wordt?

Vanuit groep 0 worden voorleesmorgens georganiseerd, op basis van het programma Opstapje. Per schooljaar zijn er 10 momenten, waarop u met uw peuter op school wordt uitgenodigd. Peuters worden op deze ochtenden in aanraking gebracht met een rijk taalaanbod. Zo wordt er gezongen, voorgelezen en een werkje gemaakt. Peuters worden uitgenodigd in het jaar voordat ze naar groep 0 komen. 

Vanaf het moment dat uw kind naar de voorleesmorgens komt, is het mogelijk om gebruik te maken van ons grote aanbod prentenboeken in de prentenboekenbibliotheek. U vindt deze bibliotheek in de onderbouw van de school. 

Voor het eerst naar (een nieuwe) school gaan is altijd spannend. De kinderen krijgen daarom de gelegenheid om te komen wennen. We hebben een wenmoment in de laatste week voor de vakantie, waarop u met uw kind in de samenstelling van de nieuwe klas mag komen wennen.  U krijgt een uitnodiging voor dit wenmoment. 

Waar moet mijn kind zijn fiets neerzetten?

De kinderen van groep 0, 1 en 2 zetten hun fiets in de fietsenrekken voor het lokaal van groep 2. De kinderen van de groepen 3 – 8 zetten hun fiets in de fietsenrekken links van de school.

Mag ik ‘s morgens afscheid nemen van mijn kind?

Zeker, van harte welkom om uw kind in de klas te brengen! Daarna kunt u nog even bij de deur of bij het raam zwaaien. Aan het begin kan afscheid nemen soms lastig zijn. Voor uw kind, maar ook voor u als ouders. Het afscheid gaat vaak het makkelijkst als dit snel gebeurt.

Hoe ziet een dag uit het kleuterleven eruit?

‘s Ochtends brengt u uw kind in de klas waar u afscheid neemt. In de klas hangen dagritmekaarten waarop de kinderen kunnen zien wat we die dag of dat dagdeel gaan doen. We beginnen iedere dag in de kring. Daar volgen we een vaste routine. Er wordt gezongen, gebeden en een verhaal uit de Bijbel verteld. Daarna gaan we buiten spelen of blijven we in de klas waar we kiezen voor een werkje of het spelen in de hoeken. In de pauze zitten we weer in de kring waar we ons eten en drinken opeten en drinken. We luisteren naar een verhaaltje en dan is het tijd om weer aan de slag te gaan. We doen met elkaar een activiteit in de kring en daarna wordt er weer gespeeld of gewerkt.

Tussen de middag eet uw kind thuis of op school.

‘s Middags ziet het programma er wisselend uit. Vaak is er nog een activiteit in de kring zoals rekenen, taal, muziek, een sova-les of een activiteit Engels. Ook gymmen we iedere week. De rest van de middag staat er spelen/werken en buiten spelen op het programma. Aan het einde van de middag eindigen we in de kring en daarna gaan we naar huis.

Zijn de kinderen verplicht om fruit mee te nemen voor in de pauze?

U mag de pauzehap zelf invullen, maar natuurlijk zijn we blij met gezond voedsel en dit heeft dan ook onze voorkeur.

Op dinsdag is het fruitdag, dan wordt er wel van alle kinderen verwacht dat zij fruit mee naar school nemen.

Kan mijn kind op school overblijven?

Op onze school wordt de mogelijkheid geboden om kinderen op school te laten eten. Dit wordt door de leerkrachten en overblijfmoeders georganiseerd. 

Kinderen betalen een vast bedrag per keer (€3,50), tenzij de betreffende ouders meehelpen bij het overblijven als overblijfmoeder. 

U kunt uw kind(eren) aanmelden voor overblijven via de TSO-assistent. Klik hier voor de website van de TSO-assistent.  

Moet mijn kind gymspullen mee naar school nemen?

De kleuters gymmen in hun gewone kleren in de gymzaal op onze school. Dikke truien, sjaals, sieraden etc. laten we zoveel mogelijk in de klas. Wel vragen we u om voor gymschoenen te zorgen, zodat uw kind veilig kan gymmen. We vinden het fijn als u gymschoenen meegeeft die uw kind zelf kan aantrekken, bijvoorbeeld schoenen met klittenband of elastiek.

In de groepen 3-8 dragen de leerlingen gymkleding en gymschoenen. Zij gymmen in het dorpshuis.

Mag mijn kind speelgoed meenemen naar school?

In groep 0, 1 en 2 wordt iedere donderdag een speelgoedmiddag georganiseerd. Op deze middag mogen de kinderen speelgoed van thuis mee naar school nemen. Op andere momenten doen we dit niet of in overleg met de leerkracht. 

Hoe viert mijn kind zijn/haar verjaardag in de klas?

We gaan er in de klas vanuit dat het kind zijn/haar verjaardag viert op de dag waarop hij/zij jarig is of de 1e dag na een weekend/vakantie. Wilt u uw kind op een andere dag laten trakteren? Neemt u dan even contact met de leerkracht op.

De verjaardag wordt ‘s morgens rond 10:00 uur in de klas gevierd. We trakteren alleen aan eigen klasgenoten en leerkrachten per bouw (0-2 en 3-8).

Moet mijn kind zindelijk zijn?

We gaan er vanuit dat uw kind zindelijk is als hij/zij naar school komt en het is de bedoeling dat de kinderen zelfstandig naar het toilet kunnen gaan. Wanneer uw kind nog niet zindelijk is, kan hiervoor in overleg met de huisarts en de school een oplossing gezocht worden. Het is namelijk belangrijk dat uw kind zo snel mogelijk zindelijk is. 

Als u weet dat uw kind weleens een ongelukje heeft, is het voor ons fijn als u extra schone kleren meegeeft. We kunnen uw kind dan met passende kleren verschonen als dit nodig mocht zijn.

Merken we verschil tussen kinderen die naar de peuterspeelzaal zijn geweest en kinderen die dat niet zijn geweest?

Kinderen die op de peuterspeelzaal zijn geweest, hebben bepaalde routines al geleerd. Denk aan het in de kring zitten, materialen verzamelen en opruimen enzovoorts. We merken dus wel verschil. Toch is het niet erg als een kind niet naar de peuterspeelzaal is geweest. Over het algemeen leren kinderen snel.

Is er een overdracht van de peutergroep/groep 0 naar de kleutergroepen?

De leerkracht van de peutergroep doet een overdracht aan de nieuwe leerkracht van uw kind. 

Als uw kind een VVE-indicatie heeft, kan het zijn dat u als ouders voor deze overdracht wordt uitgenodigd.

Moet mijn kind zendingsgeld meenemen?

Iedere maandag is er gelegenheid tot het geven van zendingsgeld. De school heeft via Woord en Daad twee kinderen geadopteerd. We hopen zo de betrokkenheid tussen de kinderen in de klas en degene voor wie het geld bestemd is te vergroten. In iedere groep is een spaarpot te vinden waar uw kind het geld in mag doen. 

Het zendingsgeld wat niet wordt besteed aan het sponsorproject van Woord en Daad, wordt verdeeld over diverse stichtingen uit de achterban van de school. 

Hoe moet ik het doorgeven als mijn kind ziek is?

Het is voor de leerkrachten fijn als u uw kind ziekmeldt via Parro. Ziekmelden kan voor een dag of voor onbepaalde tijd. In het laatste geval zal de leerkracht het kind weer aanwezig melden zodra het kind op school terug is. 

Het is fijn als u bij het ziekmelden van uw kind in Parro ook in een korte toelichting aangeeft wat uw kind mankeert. 

Daarnaast kunt u uw kind ook absent melden voor diverse andere absentieredenen. Deze absentieredenen vindt u in Parro. Voor het aanvragen van verlof vindt u meer informatie in de veelgestelde vraag hieronder.

Aan wie moet ik vrij vragen voor bijvoorbeeld een bruiloft of jubileum?

Voor bruiloften, jubilea of andere geldige verlofredenen kunt u via Parro of via info@willemteellinckschool.nl verlof aanvragen bij de directeur. U ontvangt via een reactie wel/geen toestemming voor het gevraagde verlof. De directeur zal de leerkracht(en) hiervan op de hoogte stellen. 

Vervolgens kunt u via Parro zelf op de betreffende dag uw kind absent melden bij de leerkracht.