Willem Teellinckschool

voor basisonderwijs

Informatie Elorah Achterberg

Schoolgids bekijken

leerling(en) aanmelden

kalender bekijken

peutergroep informatie

Willem Teellinckschool: Leren vanuit een veilige basis

Niet de leerstof staat centraal, maar het kind met zijn of haar ontwikkeling en behoeften.

Een veilige, ordelijke, rustige, uitdagende en pedagogisch verantwoorde omgeving is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind op zijn of haar eigen niveau.

Klik hieronder op de icoontjes. Daar leggen we uit hoe ons logo past bij onze onderwijsvisie.

Beeldmerk Willem Teellinckschool Achterberg
Beeldmerk Willem Teellinckschool Achterberg

Verantwoording

God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf.

Beeldmerk Willem Teellinckschool Achterberg

Afbakening

De wijze waarop wij omgaan met. de schepping, met de medemens, met de medeschepselen en onszelf.

Beeldmerk Willem Teellinckschool Achterberg

Gerichtheid

Aanspreken en activeren van hoofd, hart en handen.

Beeldmerk Willem Teellinckschool Achterberg

Blauw grondvlak

Het blauwe vlak staat symbool voor de samenleving waar onze kinderen in opgroeien. In het midden van de drievoudige samenwerking tussen kerk, gezin en school.

Beeldmerk Willem Teellinckschool Achterberg

Figuur

Het figuurtje in het midden toont een kind in de beschermende invloed van deze samenleving, waar ontwikkeling en beleving / betrokkenheid centraal staat.

Beeldmerk Willem Teellinckschool Achterberg

Bijbels onderwijs

Bijbels onderwijs is de kern van ons bestaan als Reformatorische school. Dit onderwijs wordt niet alleen beperkt tot de Bijbelles, maar heeft zijn uitstraling naar alle lessen en het gedrag van leerkrachten en leerlingen.

Beeldmerk Willem Teellinckschool Achterberg

Basisvaardigheden

Het onderwijs heeft in de zogenoemde basisvaardigheden als lezen, taal, schrijven en rekenen onze eerste aandacht. Zonder de sociale, emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling te vergeten.

De leerkracht zorgt voor beschermen, verzorgen, overdragen, inleiden en inwijden.